Di da tgira "Fenar palius" ils 17 d`uost 2013

Suenter entgins onns ha la secziun da catschadurs Vallatscha decidiu da puspei fenar palius,e quei el territori da Stagias – Plauns.

Oz, ils 17 d`uost, in di da bial`aura essan stai tut surstai cons commembers (17) eran semtgai a Curaglia cun fuortgas e ristials per serender alla lavur.

 

Suenter il beinvegni da nies cau da
tgira Hans-Peter Bundi essan serendi encunter Stagias per fenar las palius gia segadas avon enzacons dis dil cau da tgira e siu substitut. Cun gronda motivaziun e bunaveglia ei vegniu rischlau e dustau ca. 187 aras paliu.

 

A tuttas commembras e commembers ch‘ein separticipai a quei di da tgira in grond engraziament per tutta buna lavur prestada e pertuccont la participaziun vinavon aschia, lu motivescha ei era d`organisar e preparar dis da tgira. Engraziel fetg. 

PS: A tuttas catschaduras e tuts catschadurs giavischein ina biala catscha, buna fortuna e tut bien vinavon.

 

Il cau da tgira Hans-Peter e substitut Werner